Blog

Härmed kallas du till årsmöte i Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI). Bifogat finner du årsmöteskallelsen och förslag till stadgeändringar.

Tidpunkt: 3 februari 2020, kl 15.00-16.00. Forummöte kring aktuella medicinska informatikfrågor sker kl 13.00-15.00. Se www.sfmi.se för program.

Plats: Klubbrummet, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan: senast 27 jan kl 12.00 till lars.lindskold@vgregion.se, meddela om du deltar samt eventuella allergier eller kostpreferenser.

Välkommen!
Lars Lindsköld
sekreterare


Årsmöteskallelse SFMI 2020-02-03.pdf


I september 2020 (17-18/9 i Kalmar) är det dags för The International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR) konferensen.

För mer information om konferensen, vänligen läs här: ISHIMR-konferensen 17-18 september, 2020 i Kalmar

Som ni märker "rör det på sig" på hemsidan. Samtidigt är länkarna till sidorna för den uppmärksamme inte alltid uppenbart tillhörande SFMI. Vi kommer inom kort att peka om hela webben så att "det blir som vanligt", dvs sfmi.se kommer att finnas i länkstrukturen. Hoppas för övrigt ni uppskattar det nya utseendet.

Nästa tillfälle är 6:e december kl 12.00! Här hittar du aktuell information!