Blog

Den 24-25 mars 2020 är det dags för eHälsodagarna som hålls i Kalmar. För mer information, vänligen läs här: SLS eHälsodagar 2020

Härmed kallas du till årsmöte i Svensk förening för medicinsk informatik (SFMI). Bifogat finner du årsmöteskallelsen och förslag till stadgeändringar.

Tidpunkt: 3 februari 2020, kl 15.00-16.00. Forummöte kring aktuella medicinska informatikfrågor sker kl 13.00-15.00. Se www.sfmi.se för program.

Plats: Klubbrummet, Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm.

Anmälan: senast 27 jan kl 12.00 till lars.lindskold@vgregion.se, meddela om du deltar samt eventuella allergier eller kostpreferenser.

Välkommen!
Lars Lindsköld
sekreterare


Årsmöteskallelse SFMI 2020-02-03.pdf

Verksamhetsberättelse SFMI 2019

Förslag stadgeändringar för att SFMI ska bli medlemsförening i SLS.pdf

Revisionsberättelse

Resultatrapport 2019-12-31

Balansräkning 2019-12-31

Valberedningens förslag till val på årsmötet

Kort CV Urban Nylén

Kort CV Helen Broberg


Information från SLS om omorganisationen till medlemsföreningar: https://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-om-medlemskap/


I september 2020 (17-18/9 i Kalmar) är det dags för The International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR) konferensen.

För mer information om konferensen, vänligen läs här: ISHIMR-konferensen 2020

Vänligen notera att ISHIMR-konferensen har förlängd deadline för konferensbidrag (förlängd deadline: 15 mars, 2020). 

Som ni märker "rör det på sig" på hemsidan. Samtidigt är länkarna till sidorna för den uppmärksamme inte alltid uppenbart tillhörande SFMI. Vi kommer inom kort att peka om hela webben så att "det blir som vanligt", dvs sfmi.se kommer att finnas i länkstrukturen. Hoppas för övrigt ni uppskattar det nya utseendet.

Nästa tillfälle är 6:e december kl 12.00! Här hittar du aktuell information!