Enskilda medlemskap (senior, ordinarie och student)

Förmån/rabattInformation

Stipendier, anslag & bidrag

Resestipendier kan sökas

Medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet. Till sådana konferenser räknas t ex MEDINFO, MIE, AMIAs vår- och höstkonferens och olika Special Topic Conferences (STC) som arrangeras av EFMI eller IMIA. Resestipendier delas ut enligt vårt regelverk.

Forskningsanslag, stipendier och resebidrag från Svenska Läkaresällskapet

Medlemmar i SFMI kan söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från olika specialfonder. Sökande ska som regel vara medlem i SLS ansökningsåret. INformation finns på SLS:s webbplats

Rabatterad deltagaravgift på föreningens mötesaktiviteter

Medlemmar har möjlighet inom de volymgränser som finns att få rabatterade platser på föreningens mötesaktiviteter. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället. 

Mer information om föreningens aktiviteter hittar du på Aktiviteter.

NyhetsbrevMedlemmar får automatiskt utskick av nyhetsbrev mm under förutsättning att aktuell epostadress finns. Ändringar mottas via styrelsens officiella epost på Kontakt- & föreningsuppgifter.

Medlemskap för juridisk person 

Förmån/rabattInformation
Rabatterad deltagaravgift på föreningens mötesaktiviteterMedlemskapet ger möjlighet till rabatterad deltagaravgift på föreningens aktiviteter upp till 6 personer vid varje tillfälle under förutsättning att det totala antalet rabatterade platser ej överskrids. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället.