Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.SFMI gör om på webben

Styrelsen utvecklar webben. Detta är förstasidan till vår nya webbplats som ska bli mycket mer aktiv och lättarbetad för oss. Vi börjar nu 1 oktober 2019, och då ska innehållet vara komplett, men inte det återstår att jobba igenom layout och navigering. Det kommer vi att prioritera under sista delen av 2019!  

Att särskilt notera är att du hamnar här när du skriver in sfmi.se men adressen som visas är inte sfmi.se. Vi håller på och fixar med detta men måste också säkra så att viss andra föreningsadministrativa delar fungerar parallellt. Det tar en liten tid innan allt är klart och vi jobbar helt ideellt med detta.

Bli medlem

Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i SFMI. Bli medlem genom att gå in på Ansökan om medlemskap. Mer information om medlemskap hittar du härhär Medlemskap.


Divbox
stylebackground:#b4f6b4; border: 1px solid #cccccc;

Nyheter