Create Content

SFMIs webbinarier - riktlinjer

SFMIs styrelse har fattat beslut att organisera minst 4 webbinarier per år (2 på hösten och 2 på våren) med fokus på informatik- och e-hälsorelaterade frågor inom hälso- och sjukvården. Webbinarierna har som syfte att sprida information om den forskning som bedrivs av SFMI’s medlemmar, och andra intressanta projekt eller utvecklingsområden. Framförallt vill vi skapa ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte med bred tillgänglighet och flexibilitet. Medlemmar som själva har idéer till webbinarium uppmuntras att kontakta oss med förslag - skicka ditt förslag till info@sfmi.se eller till vetenskapliga sekreteraren (maria.hagglund@kbh.uu.se). 

SFMI’s styrelse bistår med teknik och marknadsföring av webbinarierna via SFMIs hemsida och sociala medier. Alla medlemmar som erhåller resestipendium för att presentera sin forskning vid nationella eller internationella konferenser förväntas också hålla ett webbinarium i samband med att de rapporterar från sin resa. Instruktioner och planering för webbinarier skickas ut i samband med att en ansökan om stipendium godkänns.

Att delta i webbinarier är kostnadsfritt för SFMIs medlemmar och kostar 100 kr för icke-medlemmar. Det är möjligt att ansöka om medlemskap i anslutning till att man anmäler sig till ett webbinarium. 

 

Webbinarier 2019 (obekräftade i kursivt)

29 April 2019: Dr Margaret Ramukumba, University of South Afrika, Evaluating mHealth for Community Health Workers in South Africa


Maj 2019: TBD 

September 2019: Annika Bärkås,  

Oktober 2019: Sofia Rosborg & Malin Lindberg

November 2019: TBD

  • No labels