Create Content

"SFMI:s syfte är att främja utvecklingen av informatik inom hälso- och sjukvård framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner"

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) är en sammanslutning av personer med intresse för frågor rörande informatik i vård och omsorg inklusive tandvård. Alla som är verksamma inom dessa områden är välkomna som medlemmar oberoende av yrke. Vi har medlemmar med olika grundutbildningar från vården, universitet, myndigheter och IT-leverantörer.

SFMIs syfte är att främja vetenskapsområdet medicinsk informatik framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. SFMI anordnar sessioner inom ämnesområdet vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Årligen anordnas dessutom föreningens Vårmöte i form av en kongress med ett tema inom medicinsk informatik. I samband med Vårmötet avhålles föreningens årsmöte.

Föreningen finner det särskilt viktigt att skapa en konstruktiv dialog mellan leverantörer och användare i syfte att befrämja en funktionell utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvården. Föreningen stimulerar ytterligare intresset för medicinsk informatik genom utdelandet av stipendier.

Vill Du ansöka om medlemsskap eller ändra dina befintliga kontaktuppgifter v g klicka "Bli medlem" i menyn till vänster!


SFMI föreningsuppgifter

Organisationsnummer:802409-1137
Swish: 1232097095
Plusgiro:50 10 08-7
BICNDEASESS
IBAN

SE81 9500 0099 6026 0501 0087

 

Officiell adress (ej ekonomi)

SFMI

c/o Lars Lindsköld
Vårdens digitalisering
Regionens hus Lillhagsparken (VGR)
Lillhagsparken 5
422 50 HISINGS BACKA
SWEDEN

Officiell adress (ekonomi)

SFMI

c/o Göran Karlström
Snårstadtorp 511
655 93 Karlstad
SWEDEN


  • No labels