Bli medlem

Ansök om medlemskap i SFMI

Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i SFMI! Enligt stadgarna inväljs medlem av föreningens styrelse efter ansökan. Fyll i nedanstående formulär för att ansöka om medlemskap. Du kan alltid anmäla ändrade kontaktuppgifter genom att kontakta styrelsen via den officiella epost-adressen som finns på Kontakt- & föreningsuppgifter. När styrelsen fattat beslut om medlemskap skickar sekreterare/skattmästare information och en faktura på medlemsavgiften. Alla fakturor levereras till den epostadress du angivit i din medlemsansökan. Aktuella medlemsavgifter hittar du längre ner på sidan. 

Ansökan om medlemskap

Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Som medlem i SFMI kan du också bli medlem i SLS, även om du inte är läkare. Det kallas "Associerat medlemskap" och sökes brevledes. Mer information om detta hittar du på SLS webbplats.

Medlemsförmåner och rabatter

Enskilda medlemskap (senior, ordinarie och student)

Förmån/rabattInformation

Stipendier, anslag & bidrag

Resestipendier kan sökas

Medlemmar i SFMI har möjlighet att ansöka om resestipendium för aktivt deltagande i vetenskapliga konferenser som tillhör ämnesområdet. Till sådana konferenser räknas t ex MEDINFO, MIE, AMIAs vår- och höstkonferens och olika Special Topic Conferences (STC) som arrangeras av EFMI eller IMIA. Resestipendier delas ut enligt vårt regelverk.

Forskningsanslag, stipendier och resebidrag från Svenska Läkaresällskapet

Medlemmar i SFMI kan söka projektanslag och post doc-stipendier från Svenska Läkaresällskapets fonder samt för projektanslag och resebidrag från olika specialfonder. Sökande ska som regel vara medlem i SLS ansökningsåret. INformation finns på SLS:s webbplats

Rabatterad deltagaravgift på föreningens mötesaktiviteter

Medlemmar har möjlighet inom de volymgränser som finns att få rabatterade platser på föreningens mötesaktiviteter. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället. 

Mer information om föreningens aktiviteter hittar du på Aktiviteter.

NyhetsbrevMedlemmar får automatiskt utskick av nyhetsbrev mm under förutsättning att aktuell epostadress finns. Ändringar mottas via styrelsens officiella epost på Kontakt- & föreningsuppgifter.

Medlemskap för juridisk person 

Förmån/rabattInformation
Rabatterad deltagaravgift på föreningens mötesaktiviteterMedlemskapet ger möjlighet till rabatterad deltagaravgift på föreningens aktiviteter upp till 6 personer vid varje tillfälle under förutsättning att det totala antalet rabatterade platser ej överskrids. Anmälningar om rabatterade platser tilldelas i turordning som anmälan, inklusive betalning görs. Vid gränsdragning avgör bokförd betalning. Rätt till rabatterad plats förutsätter betald medlemsavgift vid anmälningstillfället.


Medlemsavgift

Nedan hittar du aktuell information om medlemsavgifter. 

Typ av medlemskapÅrsavgiftKommentar
Enskild medlemskapOrdinarie medlem300 kr
Studerande0 kr

Högskolestuderande på grund- eller forskarutbildningsnivå inom IT/informatikområdet har möjlighet till ett fritt medlemskap i SFMI under 3 år, under förutsättning att ett intyg från institutionen inskickas till föreningens styrelse inom 30 dagar från ansökan om medlemskap har blivit godkänt.

Intyg skall skickas in varje år som man avropar studentmedlemskap. Uteblivet intyg inom 30 dagar leder till att ordinarie avgift (300 kronor) debiteras. Medlemskapet övergår senast fjärde året till ett ordinarie medlemskap utan ytterligare ansökan.

Senior medlem (över 65 år)150 kr
Medlemskap för juridisk person2000 kr