Avgift

Typ av medlemskapÅrsavgiftKommentar
Enskild medlemskapOrdinarie medlem300 kr
Studerande0 kr

Högskolestuderande på grund- eller forskarutbildningsnivå inom IT/informatikområdet har möjlighet till ett fritt medlemskap i SFMI under 3 år, under förutsättning att ett intyg från institutionen inskickas till föreningens styrelse inom 30 dagar från ansökan om medlemskap har blivit godkänt.

Intyg skall skickas in varje år som man avropar studentmedlemskap. Uteblivet intyg inom 30 dagar leder till att ordinarie avgift (300 kronor) debiteras. Medlemskapet övergår senast fjärde året till ett ordinarie medlemskap utan ytterligare ansökan.

Senior medlem (över 65 år)150 kr
Medlemskap för juridisk person2000 kr

Betalning

Du anmäler dig som medlem via Bli medlem. När styrelsen fattat beslut om medlemskap skickar sekreterare/skattmästare information och en faktura på medlemsavgiften. Alla fakturor levereras till den epostadress du angivit i din medlemsansökan.