Program Dagar om Lagar 2019 7-8 November

Plats: Göteborg, Nya varvet


Konferensen är genomförs med lyckat resultat. Nedan hittar du programmet och presentationerna som drogs på mötet.

Du är väl medlem i SFMI - Om inte → Här är länken för att bli medlem


Presentationer från  Dagar om Lagar 2019 7-8 November

7 November 2019 (torsdag)

 

09:45 – 10:00

INLEDNING

Oskar Taxen  - Soc. dept

10:00 – 10:45

PPT 1 Användarfall hälsodata – för hälsa, precisionshälsa och precisionsmedicin- Hur löser vi tillgången till data?   (Samarbete mellan Biobank   Sverige/PKU reg, GMS och ATMP för att åstadkomma individens framtida   hälsoresa.)

Kristina Kannisto, PhD

Projektledare, Swelife-ATMP

11:00 12:00

PPT 2 DI Reflexioner över dagsläget

Magnus Bergström- DI

13:00 – 14:00

PPT 3 Aktuella rättsfrågor och rättsfall inom eHälsa

Manolis Nymark- Manolis Nymark Consulting AB

14:15 – 14:45

PPT 4 Upphandling Webb-Molntjänster

Pål Resare- Förbundsjurist SKL

15:10   – 16:00

PPT 5 Vad händer med R7 -Staus

Leif Sandberg

Förvaltningsledare R7e-arkiv  

16:15   – 16:45

PPT 6 GDPR och arkiv- och offentlighetslagstiftningen – vad gäller för personuppgifter i allmänna handlingar?

Bodil   Fredriksson –Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

                                                                                                         

8 November 2019 (fredag)

08:30 – 09:10

PPT 7 Lagstiftningens utveckling på väg mot nationell läkemedelslista och patientöversikter inom EU

Erik Janzon - EHM

09:15-10:00

PPT 8 Hållbara principer för Hälsoinformatik enligt FAIR principerna

Del 2

Fredric Landqvist- Findwise

10:10 – 10:30

PPT 9 ÖREBRO och EHR4CR

Del 2

Mats Sundgren -ASTRA ZENECA

11.00 11.45

PPT 10 Säker digital kommunikation - en ny federation för utbyte av känsliga personuppgifter mellan offentliga organisationer och privata utförare via säkra digitala meddelanden.

Malin Domeij-INERA

11:45 – 12:30

PPT 11 Tolka juridiken inom vård och omsorg semantiskt

Victoria Johansson och Kristofer Johansson -   Socialstyrelsen

13:30 – 14:20

Advokatens verktyg eller dess ersättare? Presentationen ej tillgänglig!

Josefine Rembsgård – AI.se

 

14:25-14:55

PPT 13 Vad händer 2020 ?

Patrik Sundström – SKL 

14:45-15:00

 Avslutning – NÄSTA ÅR SES VI NOVEMBER 5-6

Lars Lindsköld