Ansök om medlemskap i SFMI

Alla är välkomna att ansöka om medlemskap i SFMI! Enligt stadgarna inväljs medlem av föreningens styrelse efter ansökan. Fyll i nedanstående formulär för att ansöka om medlemskap. Du kan alltid anmäla ändrade kontaktuppgifter genom att kontakta styrelsen via den officiella epost-adressen som finns på Kontakt- & föreningsuppgifter.

Läs mer om medlemsavgifter, -förmåner och -rabatter på Medlemsavgift, resp. Medlemsförmåner & rabatter

Ansökan om medlemskap

Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet (SLS)

Som medlem i SFMI kan du också bli medlem i SLS, även om du inte är läkare. Det kallas "Associerat medlemskap" och sökes brevledes. Mer information om detta hittar du på SLS webbplats.