SFMI är delaktigt i att organisera konferenser t. ex. Vitalis och Dagar om Lagar (DoL) samt håller själv i en rad olika evenemang så som webbinarier, forummöten och medlemsresor.