"SFMI:s syfte är att främja utvecklingen av informatik inom hälso- och sjukvård framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner"

Svensk Förening för Medicinsk Informatik (SFMI) är en sammanslutning av personer med intresse för frågor rörande informatik i vård och omsorg inklusive tandvård. Alla som är verksamma inom dessa områden är välkomna som medlemmar oberoende av yrke. Vi har medlemmar med olika grundutbildningar från vården, universitet, myndigheter och IT-leverantörer.

SFMIs syfte är att främja vetenskapsområdet medicinsk informatik framför allt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. SFMI anordnar sessioner inom ämnesområdet vid Svenska Läkaresällskapets Riksstämma. Årligen anordnas dessutom föreningens Vårmöte i form av en kongress med ett tema inom medicinsk informatik. I samband med Vårmötet avhålles föreningens årsmöte.

Föreningen finner det särskilt viktigt att skapa en konstruktiv dialog mellan leverantörer och användare i syfte att befrämja en funktionell utveckling av informationssystem inom hälso- och sjukvården. Föreningen stimulerar ytterligare intresset för medicinsk informatik genom utdelandet av stipendier.

Vill Du ansöka om medlemskap eller ändra dina befintliga kontaktuppgifter vänligen gå in på Bli medlem!


Värdegrund - värdeord som vägleder oss i allt vårt arbete och beskriver våra gemensamma och grundläggande värderingarSFMI lyser upp vägen mot framtiden
SFMI är en multiprofessionell förening som arbetar för att främja hälsa genom ett
tvärvetenskapligt kunskapsbyte för utveckling av IT för vård, omsorg och forskning.

Vi är Svenska Läkaresällskapets sektion för medicinsk informatik.
Medlemmarna har olika utbildning och professioner inom
vård och omsorg, universitet, myndigheter och leverantörer.